Փաթեթավորման կայուն լուծումներ.Ավելի էկո և ավելի քիչ թափոններ